Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.

  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa na 29 lutego.

1. Zrobic cw.1, str.113-115 / cwiczeniowka.

27 views