top of page
  • Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 29 kwietnia

katecheza - Proszę wykonać zadanie IV na stronie 55. Poćwiczyć piosenkę "Oto jest dzień".

Sprawdzić, czy wszystkie ćwiczenia są uzupełnione do strony 55 włącznie. Kilkoro uczniów ma zaległe prace domowe.


język polski -

*Ponieważ sporo czasu poświęciliśmy podczas ostatnich zajęć na temat ekologii z racji Dnia Ziemi, proszę aby dzieci uzupełniły kartki ksero "Co moge zrobić dla Ziemi?" - pokolorować, wyciąć, nakleić odpowiednie obrazki w odpowiednie miesjce, zagiąć i całość wkleić do zeszytów.

(wklejam dokument dla uczniów, którzy nie byli w szkole)

*Na zajęciach poznawaliśy dwuznaki rz oraz ch. Proszę uzupełnić wykreślankę (kartki ksero w folderach). Proszę też nauczyć się pięknie czytać tekst z podręcznika ze strony 51 (już czytam!) oraz wykonać następujące ćwiczenia: 1 i 2 na str. 50, 5 i 6 na stronie 52 oraz 7 i 8 na stronie 53.
ch - wykreślanka
.pdf
Download PDF • 1.52MB
88 views
bottom of page