• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 28 stycznia

Proszę, abyście w zeszytach (które zbiorę do sprawdzenia) napisali odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Wymień bohaterów obejrzanego na ostatnich zajęciach filmu "Wyszyński: zemsta, czy przebaczenie"

  2. Czy film ci się podobał i czy polecił byś go kolegom?

  3. Co cię w tym filmie poruszyło najbardziej?

  4. Jakie wydarzenia historyczne ukazane są w tle?

  5. Czy wiesz, kim był Wyszyński? Podaj pięć określeń/cech opisujących jego osobę i/lub działalność.

  6. Napisz rozprawkę na temat "Jak rozumiem tytuł obejrzanego filmu?". (krótka forma wypowiedzi - napisz wstęp, rozwinięcie i zakończenie).92 views