• Marzena Huba

Praca domowa na 26 października dla klasy 3b

Praca domowa na 26 października 2019r.

Dziękuję wszystkim uczniom za przepiękne ilustracje o Białowieskim Parku Narodowym.

1. W domu proszę przeczytać tekst na stronie 38- List Kochana Sabinko.

2. Pisemnie proszę zrobić ćwiczenie 4 na stronie 40.

3. Proszę napisać krótką historyjkę wykorzystując następujące wyrazy: miasto, król, zamek, ciastko,smok,rzeka,rycerz,ogień,deszcz. Ćwiczyliśmy na lekcji opis podobej historyjki.

0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.