• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 26 marca

- proszę pięknie nauczyć się czytać tekst pt. "A to pech"

- wykonać ćwiczenie ze str. 68 - samodzielne pisanie listu do wybranej przez siebie osoby

- uzupełnić stronę 7174 views