• Malgorzata Dziekonska

Praca domowa na 26.02.2021(grupaB) 05.03.2021(grupaA)

*j.polski

Ćwiczenie 4,5,6,7 str.14(nowy podręcznik)

Zapoznaj się ze słownictwem ze strony15 i przeczytaj fragment utworu ,,Kłamczucha"pt''.Wybory najmilszej"str.16

Napisz kilka zdań o tym jak spędziłeś(aś) ferie.

*historia

ćwiczenie 1,2 str..36-37

Napisz kim był Stefan Batory i dlaczego mówiono o nim ,że jest to,, Król niemalowany" STR.39

69 views