• Małgorzata Skrodzki

praca domowa na 24 stycznia

Proszę wykonać zadanie nr 7 ze strony 236 oraz zadanie G-4 ze strony 238. (język polski)

0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.