• Małgorzata Skrodzki

praca domowa na 24 stycznia

Proszę wykonać zadanie nr 7 ze strony 236 oraz zadanie G-4 ze strony 238. (język polski)

7 views

Recent Posts

See All

praca domowa na 13 marca

*W podręczniku literacko-językowym (Dwudziestolecie Międzywojenne) ćwiczenia 1 i 3 na stronie 9 oraz ćwiczenie 7 na stronie 10. *Możecie przygotować się na poprawę testu z Młodej Polski - zaliczyły ty

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.