• Magdalena Slaski

Praca domowa na 23 listopada

J. polski:

Przepisz do zeszytu wiersz pt. "Tydzień" J. Brzechwy ( str. 47 "Krok po kroku. Junior" ) i wypisz z niego dni tygodnia w odpowiedniej kolejności. Proszę nauczyć się ładnie czytać ten wiersz.


religia: znajdź w internecie pochodzenie i znaczenie swojego imienia i napisz je w zeszycie do religii.

Przypominam o pracy domowej z historii - jeśli ktoś nie zrobił - można ją odnaleźć w poprzednim zadaniu domowym z historii na 23 listopada.

Do zobaczenia:) pani Magda

36 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.