• Marzena Huba

Praca domowa na 22 stycznia 2021r., klasa 10 grupa A

1. Proszę napisać dzieje Jacka Soplicy- księdza Robaka( minimum 15 zdań).

2. Proszę przeczytać tekst Gdzie rozgrywają się wydarzenia? strona 85. W zeszycie proszę napisać streszczenie tego tekstu.

3. W książce proszę uzupełnić tabelkę 1b strona 87-podręcznik- Romantyzm, Pozytywizm, Młoda Polska.

Akcja Dar Serca trwa do końca stycznia. Zapraszamy do udziału.

Pozdrawiam serdecznie

p. Marzena26 views

Recent Posts

See All

Praca domowa na 7 maja 2021r. , klasa 10, grupa A

1. Proszę przeczytać tekst "Ku pokrzepieniu serc" strona 154. Proszę przeczytać fr. Potopu-Obrona Częstochowy-strony 155,156,157. 2. Proszę obejrzeć film Potop. 4. Pisemnie w zeszycie proszę napisać ć