• Marzena Huba

Praca domowa na 22 stycznia 2021r., klasa 10 grupa A

1. Proszę napisać dzieje Jacka Soplicy- księdza Robaka( minimum 15 zdań).

2. Proszę przeczytać tekst Gdzie rozgrywają się wydarzenia? strona 85. W zeszycie proszę napisać streszczenie tego tekstu.

3. W książce proszę uzupełnić tabelkę 1b strona 87-podręcznik- Romantyzm, Pozytywizm, Młoda Polska.

Akcja Dar Serca trwa do końca stycznia. Zapraszamy do udziału.

Pozdrawiam serdecznie

p. Marzena25 views

Recent Posts

See All

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.