top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa na 22 października dla klasy 6 :)

Proszę:


  1. Religia: przypomnieć sobie jakie są rodzaje modlitw - str.13 i 15 oraz ułożyć i napisać ( ok 6 zdań) modlitwę za rodziców.

  2. Język polski- zrobic ćw. 1 , str 26 oraz nauczyć się czytać czytankę str. 30.

  3. Proszę zrobić ćwiczenie online ( kliknij na link tylko 1 raz i otwórz ćwiczenie), po zakończeniu kliknij na " prześlij odpowiedzi" i wtedy zobaczysz jak ci poszło ;)

https://wordwall.net/pl/resource/3094581

Pozdrawiam :)


p.Agnieszka

89 views

Recent Posts

See All

Proszę: Język polski - zrobić ćwiczenia ze str. 188. Nauczyć się czytać jeden paragraf od słów :" Na lekcji geografii........ "do słów:"Marcin powtórzył gołośniej."- str.189 Geografia - zrobić zadanie

Proszę: Proszę przygotować się do dyktanda z podanych zasad: (proszę powtórzyć i nauczyć się tych zasad). - "ó" piszemy w końcówkach wyrazów - ów, ówka - "u" piszemy w końcówkach wyrazów - unia,-unek,

bottom of page