top of page
  • Writer's pictureMagdalena Slaski

Praca domowa na 22 października

W sobotę rozdałam uczniom mapę, która nie jest mapą, jak sami uczniowie zauważyli :) Pracowaliśmy z nią pod koniec zajęć. Bardzo proszę, abyście raz jeszcze po nią sięgneli i znaleźli następujące rzeczy:

- polskie tradycje

- polskie potrawy

- sławnych ludzi

Proszę je wypisać do zeszytu. Będziemy się dzielić wiedzą podczas zajęć:)


Bardzo proszę również napisać kilka zdań ( 3- 5) o wybranym polskim mieście - jest ich wiele na maszej mapie- nie mapie :)


Jeślii chodzi o zadania z religii to proszę o robienie prac domowych, które są pod daną lekcją.
65 views

Recent Posts

See All

Bardzo proszę dokończyć ćw. 3 na str. 57 ( część zrobiliśmy w klasie) oraz ćw. 1-4 str. 124-125 ( słowa z rz)

Bardzo proszę napisać zdania z wyrazami z ćwiczenia 8 strona 67. Razem powinno być 12 zdań. Ćwiczenie 8 robiliśmy wspólnie na zajęciach. Osoby nieobecne bardzo proszę o nadrobinie ćwiczeń ze stron- 6

bottom of page