• Malgorzata Dziekonska

Praca domowa na 22 listopada

j.polski

Proszę powtórzyć;

- pisownię rzeczowników zakończonych na -ia,-ja str.16

-nieosobowe formy czasownika z zakończeniami -no,-to str.21

geografia

Proszę dokończyć ćwiczenie o województwach str.10 i 11

religia

Napisz co wiesz o Janie Pawle II.

32 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.