top of page
  • magdaslaski5

Praca domowa na 21 stycznia

Proszę zrobić ćw:

- 3 str. 130

- 4,5 str. 131

- 6 str. 132

21 views

Recent Posts

See All

Na stronie 145 w czytance znajdziecie wiersz pt. "Takie miejsce". Bardzo proszę, aby nauczyć się go pięknie czytać :) oraz wypisać z wiersza rzeczowniki. Ile Wam się uda znaleźć. Do zobaczenia w sobo

Jako kontynuacja naszej pracy w klasie bardzo proszę napisać 10 zdań z czasownikami, które są wklejone do Waszych zeszytów. Wybierzcie takie czasowniki, które najbardziej Wam odpowiadają. Proszę pamię

bottom of page