• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 21 stycznia

Historia:

* Proszę jeszcze raz przeczytać rozdział "Kartka z historii Polski" na stronach 4-7 i wykonać ćw. I ze str. 10 ( pisemnie w zeszytach, w sekcji HISTORIA, pełnymi zdaniami)

* Dokończyć krzyżówkę ze str.11, otrzymane hasło proszę wpisać do zeszytu i odmienić przez przypadki.


Zamieszczam skany rozdziału dla uczennic, które były nieobecne na zajęciach (od 14 stycznia korzystamy z nowych podręczników)


Scan_20220118
.jpg
Download JPG • 457KB

Scan_20220118 (2)
.jpg
Download JPG • 571KB

Scan_20220118 (3)
.jpg
Download JPG • 340KB


Scan_20220118 (4)
.jpg
Download JPG • 367KB

Scan_20220118 (5)
.jpg
Download JPG • 273KB

Scan_20220118 (6)
.jpg
Download JPG • 212KB

53 views