top of page
  • Writer's picturemagdaslaski5

Praca domowa na 21 października

Religia

- proszę nauczyć się kim byli : Eliasz ( największy z proroków rozmawiał z Bogiem w samotności) , Elizeusz ( czynił wiele cudów, wskrzeszał umarłych) i Izajasz ( zapowiedział dokładnie , że Zbawiciel urodzi się w rodzinie króla Dawida w mieście Betlejem)


J. polski

- strona 27 podręcznik

- czytanie "Leśny czarodziej"

70 views

Recent Posts

See All

Proszę zrobić ćw. 4 str. 91, 5, 6 str. 92, 7,8 str. 93 W sobotę będziemy mieli Wigilię. zaczniemy o godz. 12:30 :) Proszę pamiętać o pracy domowej z historii ( szczegóły w pracy domwej z zeszłego tyg

J. polski Proszę zrobić ćw. 7 str. 47 ćw. 8, 9 str. 48 Proszę nauczyć się pytań rzeczownika, czasownika i przymiotnika ( informacje w zeszycie ) Będę o to pytała za tydzień. Religia Postanowienia ad

Proszę napisać zdania z wyrazami z ćwiczenia 3 str. 45 . Wyrazy powinny być w formie Biernika ( z końcówką -ę ) . np. Wczoraj czytałam interesującą gazetę.

bottom of page