top of page
  • Writer's picturemagdaslaski5

Praca domowa na 21 października

Religia

- proszę nauczyć się kim byli : Eliasz ( największy z proroków rozmawiał z Bogiem w samotności) , Elizeusz ( czynił wiele cudów, wskrzeszał umarłych) i Izajasz ( zapowiedział dokładnie , że Zbawiciel urodzi się w rodzinie króla Dawida w mieście Betlejem)


J. polski

- strona 27 podręcznik

- czytanie "Leśny czarodziej"

71 views0 comments

Recent Posts

See All

Praca domowa na 9 marca

Zadanie domowe Str. 133. Proszę obejrzeć video https://www.youtube.com/watch?v=1zRGzlWqce4 i napisać 10 zdaniowy tekst na temat filmu.

Zadanie domowe na 3 lutego

Proszę zrobić pytanie 1c str. 109 10 osób wypowiedziało się na temat księdza Karola Wojtyły. Proszę odnaleźć te wypowiedzi i napiać 10 zdań ( wliczając mój przykład). Podpowiedź:) - zdania zaczynają s

Comments


bottom of page