• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 19 marca

Proszę uzupełnić zadanie na stronie 23

Wykonać ćwiczenie 3 na str. 26 i 27 oraz ćwiczenie 5 na str. 29

Nauczyć się pięknie czytać tekst pt. "Dzielny Krakus"

Zadanie na str. 31 dla chętnych
42 views