• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 19 listopada

strona 259 - podpunkt i w ćwiczeniu 1.

(Wypiszcie kilka sytuacji, podczas których wykonywany jest hymn Polski - całymi zdaniami proszę).
46 views