• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 18 marca

Proszę wykonać pisemnie w zeszytach ćwiczenie I ze strony 53, punkty od a) do g)

(przeczytajcie Redutę Ordona jeszcze raz, przeczytajcie też wszystkie wyrazy wyjaśniane z boku tekstu - słowniczek.

Przypominam o punktualnym przybyciu na zajęcia - w ramach akcji "Bo lubię język polski"

będziemy łączyć się ze szkołą z CT.
29 views