• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 18 grudnia

Na ostatnich zajęciach omawialiśmy legendę o Warsie i Sawie.

Zaczęliśmy też kolejną przygodę z projektem "Czytam z klasą lekturki spod chmurki". 1 moduł trzeciej edycji to Podróże małe i duże - wybrałam lekturę "O psie, który jeździł koleją" autorstwa Romana Pisarskiego. Będziemy pracować z książką około trzech zajęć.


Praca domowa to ćw. 5 na stronie 99, ćw. 9 i 10 na stronie 101 oraz strona 102.

Uczymy się również czytać na ocenę "Jak powstała Warszawa?".


18 grudnia będziemy, pod koniec zajęć, celebrować symboliczną klasową Wigilię - jeśli ktoś ma życzenie, można ubrać się w tym dniu w coś świątecznego, mikołajkowego, choinkowego etc.
49 views