• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 17 grudnia

Geografia: ćw. 1, 2, 3 i 4 na stronie 119.

Już dziś zapowiadam sprawdzian z epoki Oświecenia, który napiszecie po powrocie z przerwy świątecznej. Można powoli powtarzać informacje z notatek w zeszytach ;)36 views