• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 16 listopada

Jeszcze raz gratuluję wszystkim pierwszakom! Rodzicom dziękuję za wsparcie.


Na ostatnich zajęciach dzieci poznały literki Rr oraz Ll.

W domu proszę przejrzeć z dziećmi jeszcze raz strony 16 i 17 w niebieskiej książce oraz 14 i 15 w czerwonej książce. Mieliśmy niewiele czasu, dzieci były rozkojarzone, co jest rzecz jasna usprawiedliwione :)

Praca domowa na str. 14 i 15 w białej książeczce. Proszę zwrócić uwagę, żeby dzieci pisały w liniach.

Jeśli pogoda pozwoli, proszę aby dzieci uzbierały różne liście opadłe z drzew. W domu z takich listków proszę, aby zrobiły wybrane zwierzątko. Pomysły w internecie :)

W ubiegłych latach udawało się z liści czarować istne cuda :))

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.icreativeideas.com%2F35-creative-leaf-animal-art%2F&psig=AOvVaw3nkWZCalFxP1cyY8Q1SyaC&ust=1573754646448000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNDX8Yjj5-UCFQAAAAAdAAAAABAD


Życzę DZIECIOM dobrej zabawy :)66 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.