top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa na 15 października dla klasy 6 :)

Proszę:


  1. Przeczytać opowiadanie ze strony 24-25 i napisać w kilku zdaniach jakie zabawy wymyślały sobie dziewczynki.

  2. Zrobić ćw. 4,5 str.29

  3. Religia - odpowiedzieć na cztery pytania ( modlitwy) , str.13

Proszę przynieść podręczniki do historii i geografii .

Pozdrawiam :)

p. Agnieszka

54 views

Recent Posts

See All

Proszę: Język polski - zrobić ćwiczenia ze str. 188. Nauczyć się czytać jeden paragraf od słów :" Na lekcji geografii........ "do słów:"Marcin powtórzył gołośniej."- str.189 Geografia - zrobić zadanie

Proszę: Proszę przygotować się do dyktanda z podanych zasad: (proszę powtórzyć i nauczyć się tych zasad). - "ó" piszemy w końcówkach wyrazów - ów, ówka - "u" piszemy w końcówkach wyrazów - unia,-unek,

bottom of page