top of page
  • Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 14 października

Proszę wykonać pisemnie w zeszytach polecenie 3 ze strony 127 (wybierz jeden utwór Sienkiewicza i przygotuj o nim dziesięciozdaniową notatkę. Powinny się w niej znaleźć następujące informacje: czas powstania, bohaterowie, miejsce akcji, poruszone problemy).

Zadanie 9 ze strony 129 (tłumaczenie tekstu z języka angielskiego na język polski).


Przypominam, że 14 października obchodzić będziemy Dzień Dwujęzyczności. Załóżcie koszulki szkolne lub inne koszulki z symbolami amerykańskimi lub polskimi.

38 views
bottom of page