• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 13 maja

*Przypominam, że jako pracę domową zaznaczyliście ćwiczenie 4 na stronie 67 - napisać kartkę z podróży w imieniu Juliusza Słowackiego do wybranej przez siebie osoby. Minimum 40 słów.


*Proszę wszystkich o punktualność i obecność na piątkowych zajęciach - omawiane będą ważne sprawy w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego.


42 views