• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 12 marca

Nauczyć się pięknie czytać "Koncert"- str. 44-45

Uzupełnić zadanie na stronie 47

Ćwiczenie 7 na stronie 51

Strona 5344 views