top of page
  • Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 12 listopada

Katecheza - omówiliśmy temat nr 4 "Kain i Abel" oraz temat nr 6 "Wieża Babel".

W domu proszę dzieci o wykonanie zadań ze strony 9 oraz ze strony 13.


Język polski - zajęcia upłynęły nam na próbie do ślubowania (tylko kilkoro uczniów znało swoje role na pamięć - proszę, aby na 12 listopada wszyscy umieli już swoje teksty i znali słowa piosenek - szczególnie dzieci, które śpiewają solo zwrotki - będzie próba generalna), na udziale w akcji Dzień Postaci z Bajek, ale poćwiczyliśmy też troszkę literki Ww i Yy - wrócimy do nich jeszcze.

W domu proszę uzupełnić stronę 17 w ćwiczeniach.


*12 listopada będziemy celebrować Święto Niepodległości - tradycyjnie weźmiemy udział w akcji "Szkoła do hymnu", dlatego proszę dzieci o ubranie szkolnych koszulek.

88 views
bottom of page