top of page
  • Writer's picturemagdaslaski5

Praca domowa na 11 marca

Bardzo proszę napisać zdania z wyrazami z ćwiczenia 8 strona 67. Razem powinno być 12 zdań.

Ćwiczenie 8 robiliśmy wspólnie na zajęciach.

Osoby nieobecne bardzo proszę o nadrobinie ćwiczeń ze stron- 64-67, dotyczyły one pisowni wyrazów z ó.

41 views

Recent Posts

See All

Bardzo proszę dokończyć ćw. 3 na str. 57 ( część zrobiliśmy w klasie) oraz ćw. 1-4 str. 124-125 ( słowa z rz)

W sobotę poznaliśmy kolejną cześć mowy - przysłówek. Robiliśmy ćw. ze stron - 96-100 ( książka z ćwiczeniami) . Czytaliśmy baśń pt. "Dziewczynka z zapałkami" i napisaliśmy w zeszycie pytania do tekstu

bottom of page