top of page
  • Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 11 marca

Updated: Mar 4

religia - na katechezie odprawiliśmy Drogę Krzyżową, modliliśmy się w kościele, dzieci pokolorowały też stacje Drogi Krzyżowej.

Jako pracę domową z religii zadaję uczestnictwo w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej lub Gorzkich Żali.


język polski - na zajęciach dzieci poznały litery ż oraz ó. W domu proszę wykonać ćwiczenia:

ćw. 7 str. 33, ćw. 3 str.35 oraz ćw. 5 i 6 str. 36. Proszę również dokończyć pisanie po śladzie liter ż oraz ó (str.32 i 34)

Proszę nauczyć się czytać teksty Już czytam! ze stron 31 i 35.


BARDZO PROSZĘ, ABY WSZYSTKIE DZIECI MIAŁY NA NASTĘPNE ZAJĘCIA W PIÓRNIKU KLEJ I KREDKI.
Rozważania Drogi Krzyżowej dla dzieci
.docx
Download DOCX • 18KB

https://youtu.be/Oe8cypAnmZI - link dla dzieci, które nie były na zajęciach, a chciałyby w zeszycie narysować żabkę ;)
64 views
bottom of page