• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy10 na 11 kwietnia 2020r.

Witam klasę 10.

1.Praca domowa dla grupy pierwszej na 11 kwietnia 2020r. ( zoom z 27 marca).

Proszę uczniów , którzy nie wysłali ćwiczeń 5 i 6 strona 205. Ćwiczenie 6 proszę napisać zdania w zeszycie ,zrobić zdjęcie i wysłac na mój e-mail.

2. Na 18 kwietnia proszę przeczytać tekst na stronie 239-Ziemia-najcenniejszy skarb chłopa. Proszę streścić strone 239- opisującą powieść Chłopi i przesłać na mój e-mail. Proszę przeczytać fragmenty „ Chłopów” strony 239 i 240 oraz 241.

3. Proszę wyobraź sobie, że starasz się o pierwszą prac ę. Napisz pięć zdań związanych z tym zadaniem.

4. z historii proszę przeczytać i napisać notatkę „ Sprawa Polska w I wojnie światowej strona 188 i 189.

Praca domowa dla grupy drugiej. Mieliśmy zoom 3 kwietnia 2020r.

1. Notatka o Stanisławie Wyspiańskim internet lub strona 222 w podręczniku( 10 zdań).

2. Do 18 kwietnia proszę przecztać informacje na stronie 223 „ O powstaniu inaczej”. Proszę przeczytać fragmenty „ Wiernej rzeki” Stefana Żeromskiego strona 223. Pisemnie proszę zrobić notatkę z tekstu zaznaczonego brazowym kolorem strony 223, 224,225 i wyslac na moj e-mail: mhuba2@gmail.com

3.Z historii proszę przeczytać i zrobić notatke strona188, 189 –„ Sprawa Polska w I wojnie światowej.

Pozdrawiam serdecznie

p. Marzena

0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.