top of page
  • magdaslaski5

Praca domowa na 10 grudnia

Jako kontynuacja naszej pracy w klasie bardzo proszę napisać 10 zdań z czasownikami, które są wklejone do Waszych zeszytów. Wybierzcie takie czasowniki, które najbardziej Wam odpowiadają. Proszę pamiętajcie, aby zdania były rozwinięte ( tak jak pisaliście w klasie). Użyjcie przymiotników i rzeczowników, o których uczyliśmy się na poprzednich zajęciach.

Spróbujcie pracować samodzielnie.

Do zobaczenia w sobotę

Pani Magda


Bardzo proszę o przyniesienie na następne zajęcia nożyczek, kredek, mazaków ...:)

62 views

Recent Posts

See All

Na stronie 145 w czytance znajdziecie wiersz pt. "Takie miejsce". Bardzo proszę, aby nauczyć się go pięknie czytać :) oraz wypisać z wiersza rzeczowniki. Ile Wam się uda znaleźć. Do zobaczenia w sobo

bottom of page