• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 1 października
Historia - Jeszcze raz przeczytać w podręczniku strony 206 - 207 i wykonać ćwiczenie 1. na stronie 210 (pełnymi zdaniami :)

Przygotować się do quizu (daty+postaci+wydarzenia - na wzór ćwiczenia II i III w Waszych podręcznikach).

Dziękuję Wam za godne reprezentowanie naszej klasy podczas spotkania z Pierwszą Damą RP :)


47 views