• Malgorzata Dziekonska

Praca domowa grupa A

j.polski

Ćw.7str.36

Ćw. 6 str.39

Ćw. 4 str. 41

historia

Ćw.1,2,3 str.58-59

Wyjaśnij znaczenie przysłowia ,,Gość w dom Bóg w dom"

geografia

Kto nie przyniósł ostatnio projektu o województwie,proszę przynieść na najbliższe zajęcia.

RELIGIA

Zapoznaj się z testem ze strony 30.

30 kwietnia nie ma zajęć!

59 views