top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 6 na 8 października :)

Updated: Oct 3, 2022

Proszę:

Język polski:

  1. Zrobić ćw. 8, str. 15 - proszę poprawić tekst z ramki ( część zrobiliśmy w szkole) i nauczyć się go poprawnie pisać na dyktando.

  2. Zrobić ćw. 4,6,7, str. 20. i ćw.10 , str.21.

- Proszę aby dzieci, które nie dokończyły poprzedniej pracy domowej dodatkowo uzupełniły ją teraz.

- W najbliższą sobotę będziemy mieć również historię i geografię ( proszę przynieść książki)


Pozdrawiam :)

p.Agnieszka


79 views

Recent Posts

See All

Proszę: Zrobić ćwiczenie 8 , str.149. Przeczytać czytankę ze str.151-152 i odpowiedzieć pisemnie w ZESZYCIE na pytanie z ćw.1, str.152- odpowiedz tylko na pytanie ( bez punktów a,b,c,d). Przypomnij s

Proszę: Przygotować się do dyktanda - str.76 ( ćw.8). Nauczyć się czytać fragment na czas- str.144. Zrobić ćw.4,5, str.142- 143. Religia - zaliczamy 5 warunkow dobrej spowiedzi. Pozdrawiam :) p.Agnies

Proszę: Język polski- zrobić ćw.6, str.`128. Przeczytać czytankę , str.136-137. Napisz kim chciałbyś zostać w przyszłości i dlaczego ( min 10 zdań). Geografia- zrobić ćw.1 i 2 , str.41. Proszę uzupełn

bottom of page