top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 6 na 5 listopada.

Proszę:


  1. Przeczytać czytankę str. 49-50 i napisać w kilku zdaniach jak obchodzi się w Polsce Dzień Wszystkich Świętych.

  2. Geografia- projekt ( wybrane polskie miasto).

  3. Religia- zrobić ćw. 2, str.19

Pozdrawiam :)


p. Agnieszka

68 views

Recent Posts

See All

Proszę: Język polski - zrobić ćwiczenia ze str. 188. Nauczyć się czytać jeden paragraf od słów :" Na lekcji geografii........ "do słów:"Marcin powtórzył gołośniej."- str.189 Geografia - zrobić zadanie

Proszę: Proszę przygotować się do dyktanda z podanych zasad: (proszę powtórzyć i nauczyć się tych zasad). - "ó" piszemy w końcówkach wyrazów - ów, ówka - "u" piszemy w końcówkach wyrazów - unia,-unek,

bottom of page