top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 6 na 4 marca.

Proszę:

  1. Język polski- zrobić ćw.6, str.`128.

  2. Przeczytać czytankę , str.136-137.

  3. Napisz kim chciałbyś zostać w przyszłości i dlaczego ( min 10 zdań).

  4. Geografia- zrobić ćw.1 i 2 , str.41.

  5. Proszę uzupełnić ( osoby, które nie miały zrobionych) ostatnie pisemne prace domowe w zeszytach - będą sprawdzane po feriach.

Pozdrawiam :)

75 views

Recent Posts

See All

Proszę: Zrobić ćwiczenie 8 , str.149. Przeczytać czytankę ze str.151-152 i odpowiedzieć pisemnie w ZESZYCIE na pytanie z ćw.1, str.152- odpowiedz tylko na pytanie ( bez punktów a,b,c,d). Przypomnij s

Proszę: Przygotować się do dyktanda - str.76 ( ćw.8). Nauczyć się czytać fragment na czas- str.144. Zrobić ćw.4,5, str.142- 143. Religia - zaliczamy 5 warunkow dobrej spowiedzi. Pozdrawiam :) p.Agnies

Proszę: 1. Religia: zrobić zadanie domowe str. 45 . 2. Język polski - przeczytać i nauczyć się opowiadać czytankę - str.115 -116. 3. Zrobić ćw.2, str.119 oraz ćw. 2, str.120. 4. Ułożyć i napisać his

bottom of page