top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 6 na 4 lutego.

Proszę:


  1. Religia - zrobić ćw. 2, str. 45. Przypominam - pozostało dwa tygodnie na zaliczenie - Ojcze Nasz i Dziesięć Przykazań.

  2. Geografia - zrobić ćw. 3, str. 33.

  3. Język polski - zrobić ćw. 3,5,6,7 str. 104-106. Nauczyć się czytać dwa ( dowolne ) paragrafy z czytanki str.100 -101.

  4. Ułożyć i napisać w zeszycie zdania z podanymi niżej wyrażeniami przyimkowymi:


na pewno

​ od dawna

​ na przykład

​ ze mną

​ nade mną

​ za darmo

​ przed czasem

​ spod łóżka

przeze mnie

​ we wtorek

5. Dla chętnych: https://wordwall.net/pl/resource/12984926Pozdrawiam :)

p.Agnieszka


79 views

Recent Posts

See All

Proszę: Zrobić ćwiczenie 8 , str.149. Przeczytać czytankę ze str.151-152 i odpowiedzieć pisemnie w ZESZYCIE na pytanie z ćw.1, str.152- odpowiedz tylko na pytanie ( bez punktów a,b,c,d). Przypomnij s

Proszę: Przygotować się do dyktanda - str.76 ( ćw.8). Nauczyć się czytać fragment na czas- str.144. Zrobić ćw.4,5, str.142- 143. Religia - zaliczamy 5 warunkow dobrej spowiedzi. Pozdrawiam :) p.Agnies

Proszę: Język polski- zrobić ćw.6, str.`128. Przeczytać czytankę , str.136-137. Napisz kim chciałbyś zostać w przyszłości i dlaczego ( min 10 zdań). Geografia- zrobić ćw.1 i 2 , str.41. Proszę uzupełn

bottom of page