top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 6 na 29 pździernika :)

Proszę:


  1. Język polski- zrobić ćw. 1 i 2 , str. 31 oraz nauczyć się czytać fragment na czas, str.37.

2. Zakręć 5 razy kołem fortuny , wylosuj i dokończ zdanie ( link online). Dokończone zdania ( 5) przepisz do zeszytu.

https://wordwall.net/pl/resource/4337756


2. Geografia- projekt - na 5 listopada proszę wybrać jedno z polskich miast i zrobić mały plakat ( A4 ) o nim - np. rysunek/ zdjęcie/ obrazek oraz kilka zdań (2 do 5 zdań) o tym mieście.

3. Religia- zrobić ćw. ( tabelka) ze str.17.

Pozdrawiam :)

p.Agnieszka92 views

Recent Posts

See All

Proszę: Język polski - zrobić ćwiczenia ze str. 188. Nauczyć się czytać jeden paragraf od słów :" Na lekcji geografii........ "do słów:"Marcin powtórzył gołośniej."- str.189 Geografia - zrobić zadanie

Proszę: Proszę przygotować się do dyktanda z podanych zasad: (proszę powtórzyć i nauczyć się tych zasad). - "ó" piszemy w końcówkach wyrazów - ów, ówka - "u" piszemy w końcówkach wyrazów - unia,-unek,

bottom of page