top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 6 na 29 kwietnia.

Proszę:

  1. Proszę przygotować się do dyktanda z podanych zasad: (proszę powtórzyć i nauczyć się tych zasad).

- "ó" piszemy w końcówkach wyrazów - ów, ówka

- "u" piszemy w końcówkach wyrazów - unia,-unek,-unka,-us,- uś -usia,- uszka,-uszek, - uch

2. Zrobić ćwiczenia - str.173 - język polski.

3.Powtórzyć polskie nazwy miesięcy.

4. Geografia- zrobić ćw. 1, str.61.

Pozdrawiam :)

p.Agnieszka

64 views

Recent Posts

See All

Proszę: Język polski - zrobić ćwiczenia ze str. 188. Nauczyć się czytać jeden paragraf od słów :" Na lekcji geografii........ "do słów:"Marcin powtórzył gołośniej."- str.189 Geografia - zrobić zadanie

Proszę: Zrobić ćwiczenie 8 , str.149. Przeczytać czytankę ze str.151-152 i odpowiedzieć pisemnie w ZESZYCIE na pytanie z ćw.1, str.152- odpowiedz tylko na pytanie ( bez punktów a,b,c,d). Przypomnij s

bottom of page