top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 6 na 28 stycznia.

Proszę:


  1. Religia: Skończyć i wkleić do zeszytu krzyżówkę o sakramentach. Odpowiedzieć na pytanie 6, str.39.

- Zaliczamy ( jako przypomnienie) Ojcze Nasz i Dziesięć Przykazań.

2. Język polski: Zrobić ćwiczenia ze str. 83 i 92 oraz w zeszycie zadanie domowe ( nr.1) ze str. 99 .

3.Historia: Przypomnieć sobie czym zajmowali się: król, rycerze, duchowni, mieszczanie i chłopi - str. 88-94.

Pozdrawiam:)

p.Agnieszka

82 views

Recent Posts

See All

Proszę: Język polski - zrobić ćwiczenia ze str. 188. Nauczyć się czytać jeden paragraf od słów :" Na lekcji geografii........ "do słów:"Marcin powtórzył gołośniej."- str.189 Geografia - zrobić zadanie

Proszę: Proszę przygotować się do dyktanda z podanych zasad: (proszę powtórzyć i nauczyć się tych zasad). - "ó" piszemy w końcówkach wyrazów - ów, ówka - "u" piszemy w końcówkach wyrazów - unia,-unek,

bottom of page