top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 6 na 28 stycznia.

Proszę:


  1. Religia: Skończyć i wkleić do zeszytu krzyżówkę o sakramentach. Odpowiedzieć na pytanie 6, str.39.

- Zaliczamy ( jako przypomnienie) Ojcze Nasz i Dziesięć Przykazań.

2. Język polski: Zrobić ćwiczenia ze str. 83 i 92 oraz w zeszycie zadanie domowe ( nr.1) ze str. 99 .

3.Historia: Przypomnieć sobie czym zajmowali się: król, rycerze, duchowni, mieszczanie i chłopi - str. 88-94.

Pozdrawiam:)

p.Agnieszka

77 views

Recent Posts

See All

Proszę: Religia - zrobić ćw. 2, str. 45. Przypominam - pozostało dwa tygodnie na zaliczenie - Ojcze Nasz i Dziesięć Przykazań. Geografia - zrobić ćw. 3, str. 33. Język polski - zrobić ćw. 3,5,6,7 str.

Proszę: Religia: dokończyć pytania z ćwiczenia: Sprawdź siebie- (1-6) ze str. 37. Język polski- przygotować się do dyktanda z podanych wyrazów; ( ciężki, duży, każdy, krzyżówka, podróż, pożyczyć, żade

bottom of page