top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 6 na 22 kwietnia.


Zaczęliśmy przerabiać lekturę - " W pustyni i w puszczy", proszę aby dzieci zaczęły czytać ( można też częściowo korzystać z audiobooka i filmu). W podanym niżej linku jest tekst do czytania oraz audiobook. Czytamy do 22 maja.


Proszę:


1.Opisać na kartkach ( zbiorę do sprawdzenia) jedną wybraną przygodę Stasia i Nel.

2. Nauczyć się czytać fragment na czas str. 159 - czytanka.


https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-pustyni-i-w-puszczy/


Pozdrawiam :)

p.Agnieszka

91 views

Recent Posts

See All

Proszę: Język polski - zrobić ćwiczenia ze str. 188. Nauczyć się czytać jeden paragraf od słów :" Na lekcji geografii........ "do słów:"Marcin powtórzył gołośniej."- str.189 Geografia - zrobić zadanie

Proszę: Proszę przygotować się do dyktanda z podanych zasad: (proszę powtórzyć i nauczyć się tych zasad). - "ó" piszemy w końcówkach wyrazów - ów, ówka - "u" piszemy w końcówkach wyrazów - unia,-unek,

Proszę: Zrobić ćwiczenie 8 , str.149. Przeczytać czytankę ze str.151-152 i odpowiedzieć pisemnie w ZESZYCIE na pytanie z ćw.1, str.152- odpowiedz tylko na pytanie ( bez punktów a,b,c,d). Przypomnij s

bottom of page