top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 6 na 21 stycznia.

Updated: Jan 16

Proszę:


  1. Religia: dokończyć pytania z ćwiczenia: Sprawdź siebie- (1-6) ze str. 37.

  2. Język polski- przygotować się do dyktanda z podanych wyrazów;

( ciężki, duży, każdy, krzyżówka, podróż, pożyczyć, żaden, żart, żarówka, życzenia, życie, żółty, straż, młodzież, odważny, łyżka, bliżej, niżej, wyżej, zwyciężać) - będziemy pisać zdania z tymi wyrazami.

3. Nauczyć się czytać fragment na czas, str.94.

4. Skończyć ćwiczenia ze str.70 ( język polski).

5.Geografia- ćw. 1-4, str. 25 ( na zajęcia na 28 stycznia).

Pozdrawiam :)

p.Agnieszka

99 views

Recent Posts

See All

Proszę: Język polski - zrobić ćwiczenia ze str. 188. Nauczyć się czytać jeden paragraf od słów :" Na lekcji geografii........ "do słów:"Marcin powtórzył gołośniej."- str.189 Geografia - zrobić zadanie

Proszę: Proszę przygotować się do dyktanda z podanych zasad: (proszę powtórzyć i nauczyć się tych zasad). - "ó" piszemy w końcówkach wyrazów - ów, ówka - "u" piszemy w końcówkach wyrazów - unia,-unek,

bottom of page