top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 6 na 19 listopada.

Proszę:


  1. Religia: Na podstawie ostatniej lekcji - str. 22-23 napisz krótką notatkę o Matce Teresie z Kalkuty lub Bracie Albercie ( do wyboru).

  2. Język polski : Naucz się głośno czytać Legendę o Lechu, Czechu i Rusie ( kopie legendy zostały rozdane w klasie).

  3. Historia - Na podstawie obrazka ze str.81 lub 83 napisz krótko jak wyglądał strój krzyżacki.

Pozdrawiam:)

p.Agnieszka


75 views

Recent Posts

See All

Proszę: Język polski - zrobić ćwiczenia ze str. 188. Nauczyć się czytać jeden paragraf od słów :" Na lekcji geografii........ "do słów:"Marcin powtórzył gołośniej."- str.189 Geografia - zrobić zadanie

Proszę: Proszę przygotować się do dyktanda z podanych zasad: (proszę powtórzyć i nauczyć się tych zasad). - "ó" piszemy w końcówkach wyrazów - ów, ówka - "u" piszemy w końcówkach wyrazów - unia,-unek,

bottom of page