top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 6 na 17 grudnia.

Proszę:


  1. Przeczytać tekst, str.85- j.polski.

  2. Zrobić ćw.4 , str. 62 i ćw. 7, str. 63.

67 views

Recent Posts

See All

Proszę: Religia - zrobić ćw. 2, str. 45. Przypominam - pozostało dwa tygodnie na zaliczenie - Ojcze Nasz i Dziesięć Przykazań. Geografia - zrobić ćw. 3, str. 33. Język polski - zrobić ćw. 3,5,6,7 str.

Proszę: Religia: Skończyć i wkleić do zeszytu krzyżówkę o sakramentach. Odpowiedzieć na pytanie 6, str.39. - Zaliczamy ( jako przypomnienie) Ojcze Nasz i Dziesięć Przykazań. 2. Język polski: Zrobić ć

Proszę: Religia: dokończyć pytania z ćwiczenia: Sprawdź siebie- (1-6) ze str. 37. Język polski- przygotować się do dyktanda z podanych wyrazów; ( ciężki, duży, każdy, krzyżówka, podróż, pożyczyć, żade

bottom of page