top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 6 na 13 maja.

Proszę:

  1. Język polski - zrobić ćwiczenia ze str. 188.

  2. Nauczyć się czytać jeden paragraf od słów :" Na lekcji geografii........ "do słów:"Marcin powtórzył gołośniej."- str.189

  3. Geografia - zrobić zadanie domowe str.69.

  4. Religia- przypomnieć sobie co to jest "różaniec".

Pozdrawiam :)

p.Agnieszka

59 views

Recent Posts

See All

Proszę: Proszę przygotować się do dyktanda z podanych zasad: (proszę powtórzyć i nauczyć się tych zasad). - "ó" piszemy w końcówkach wyrazów - ów, ówka - "u" piszemy w końcówkach wyrazów - unia,-unek,

Proszę: Zrobić ćwiczenie 8 , str.149. Przeczytać czytankę ze str.151-152 i odpowiedzieć pisemnie w ZESZYCIE na pytanie z ćw.1, str.152- odpowiedz tylko na pytanie ( bez punktów a,b,c,d). Przypomnij s

bottom of page