top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 6 na 12 listopada.

Proszę:


  1. Język polski - zrobić ćw.1, str.38 oraz przeczytać i nauczyć się opowiadać czytankę ze str.43.

  2. Religia: ćw. 1 , str.21

Pozdrawiam :)

p. Agnieszka


59 views

Recent Posts

See All

Proszę: Język polski - zrobić ćwiczenia ze str. 188. Nauczyć się czytać jeden paragraf od słów :" Na lekcji geografii........ "do słów:"Marcin powtórzył gołośniej."- str.189 Geografia - zrobić zadanie

Proszę: Proszę przygotować się do dyktanda z podanych zasad: (proszę powtórzyć i nauczyć się tych zasad). - "ó" piszemy w końcówkach wyrazów - ów, ówka - "u" piszemy w końcówkach wyrazów - unia,-unek,

bottom of page