top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 4b na 3 lutego.

Na ostatniej lekcji zaczęliśmy omawiać fragmenty lektury pt."Afryka Kazika".Czytaliśmy i omawialiśmy jedno z opowiadań opisujące przygody pana Kazika w Afryce, str.111.

Z gramatyki utrwalaliśmy pisownię czasu przyszłego czsowników (forma prosta i złożona).


Proszę:

  1. Przeczytać czytankę str.115 i napisać w kilku zdaniach o jakim wydarzeniu opowiada w nej pan Kazik.

  2. Gramatyka ;zrobić ćw. 4, str.93.


Pozdrawiam:)

p. Agnieszka

38 views

Recent Posts

See All

Praca domowa dla klasy 4 b na 20 stycznia.

Na ostatniej lekcji przerabialiśmy czytankę ze str 103. Powtarzaliśmy nazwy pór roku, dni tygodnia i nazwy miesięcy. Uczyliśmy się tworzyć rodziny wyrazowe oraz wyrazy pochodne. Ćwiczyliśmy odmianę cz

bottom of page