top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 4b na 18 listopada.

Na ostatniej lekcji uczyliśmy się stopniowania przymiotników oraz pisowni wyrazów wielką literą. Poznawliśmy także zasady opisywania obrazków/ zdjęć. Przerabialiśmy legendę pt." O Bramce z Kluską"oraz uczyliśmy się o Wrocławiu.


Proszę:

  1. Napisać na kartce opis załączonego niżej zdjęcia. Proszę w opisie podać jak najwięcej szczegółów. Wzorcowy opis dzieci pisały w klasie( ksero).

2. Zrobić ćw.3, str.48 oraz ćw.4, str.52- ćwiczeniówka.

3.Będziemy czytać na oceny wiersz ( str.59), który był zadany na poprzednie zajęcia.

4.Religia: skończyć ćwiczenie/activity, str.19.

5.Proszę przynieść na zajęcia czystą białą kopertę .

Pozdrawiam:)

p.Agnieszka


63 views
bottom of page