• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 3b na 8 lutego 2020r.

1. Proszę nauczyć się czytać "Pierwszy koncert" strona 131.

2. Proszę nauczyć się odpowiadać na pytania pod tekstem,

3. W ćwiczeniach proszę uzupełnić ćwiczenie 2, 3 i 4 strona 93 oraz 94.

4. Proszę pamiętać o Walentynkach i o stroju: kolor czerwony, różowy.

Do zobaczenia w sobotę

5 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.