• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 3b na 5 października 2019r.

Na ostatnich zajęciach omawialiśmy tekst czytanki "Dziwny język" strona 21 oraz powtarzaliśmy róznice pomiędzy głoską a literą strona 11.

1.W domu proszę nauczyś sie tekst czytanki " Telefonz Warszawy" strona 27 oraz proszę dokonczyć ćwiczenie 3 strona 13( w ćwiczeniach).

2. Proszę przygotować się do dyktanda strona 23(podręcznik)Wakacyjne przyjaźnie bywają piękne i trwałe. .....0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.