• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 3b na 25 sycznia 2020r.

1.Na ostatnich zajęciach poznaliśmy przymiotnik. Czytalismy tekst " Bez tytułu" oraz ucznoiwie odgrywali scenki babci i dziadka.

2. w domu proszę nauczyć się czytać tekst " Bez tytułu" strona 119. Pisemnie w zeszycie proszę napisać odpowidzi pod tekstem a,b,c,d,e,f. , strona 120.

3. Proszę przygotować się do dyktanda strona 121- Jaskółka to ptaszek, który odlatuje do ciepłych krajów....strona 121.


0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.